Begroting 2019 - 2022

Programma's

Werk, inkomen en economie

Portefeuillehouder:   

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

In Zaanstad gaan wonen en werken van oudsher hand in hand. De kracht en vindingrijkheid die deze combinatie vraagt is kenmerkend voor het Zaanse DNA. Zaanstad investeert hierin door het versterken van ontwikkelingskansen, het verbeteren van de vestigingsvoorwaarden voor het aantrekken van nieuw ondernemerschap en innovatiekracht. Een goede balans tussen wonen, werken en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen maakt Zaanstad ook op de langere termijn tot een aantrekkelijke stad. Dat maakt het nog niet vanzelfsprekend dat iedereen meedoet in de maatschappij. Daarom bieden wij een vangnet voor inwoners die door omstandigheden niet zelfstandig in het eigen levensonderhoud kunnen voorzien en helpen hen om weer mee te kunnen doen.

Doelstellingen en prestaties

Lasten & baten

Lasten

€ 97.643

17,8 %

Baten

€ 60.470

11,1 %