Begroting 2019 - 2022

Overzicht van baten en lasten

De baten en lasten voor 2019-2022

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingBegroot 2019Begroot 2020Begroot 2021Begroot 2022
Lasten515.295484.431478.069472.176
Onderwijs, jeugd en zorg124.793123.133121.692122.213
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs10.68010.57311.15611.829
Gezond en veilig opgroeien261263263263
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen23.38023.43523.34223.342
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht26.51026.49526.49626.494
Specialistische ondersteuning wanneer nodig52.44450.80648.79248.642
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig11.51811.56111.64311.643
Werk, inkomen en economie97.64396.64896.90896.458
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid2.1141.9271.8921.890
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie99989898
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad477276275274
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving1.1391.138838833
Transitie naar een circulaire economie132127151176
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen17.71217.68016.32915.896
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt129130130130
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam12.08712.03311.72311.723
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft63.75563.23965.47265.439
Maatschappelijke ontwikkeling40.91243.09243.84545.081
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt260252252252
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken1.2661.055721721
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl1.9861.9901.9901.838
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit826855934934
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief3.6733.5613.5783.503
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers11.65213.17012.83412.923
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus7.6088.0138.1428.429
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad13.64114.19715.39416.481
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling73.52144.05637.08728.764
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan4.2143.9463.8303.515
Schoon en gezond leefklimaat8.0419.6228.5717.767
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling50.20020.61015.9658.765
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad4.3964.3654.3654.365
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling911891884882
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen976957951948
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad4.7843.6632.5212.521
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid82.75883.64485.01786.667
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap1.6471.6001.6151.633
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid2.3952.5022.5422.547
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden29.33831.19432.28333.520
Functionerende regen- en afwatersystemen19.70519.57319.67319.665
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille11.91512.06612.06812.241
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval17.57716.52616.65316.880
De openbare ruimte gaat duurzaam om met het milieu20191818
Het bevorderen van biodiversiteit en de zorg voor dieren163163163163
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening31.67231.60831.79831.732
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen9.2789.0609.2989.182
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie946924924924
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)6.0446.1776.1746.168
Aanpak criminaliteit en overlast (integraal Veiligheidsplan)1.7781.7891.7151.770
Interventies in RIEC-verband, bibob en maatschappelijke weerbaarheid134134141141
Ramp en crisisbestrijding VRZw13.49313.52313.54713.547
Bestuur en financiën63.99562.24961.72261.261
Gemeenteraad1.5821.5821.5821.582
Griffie646667667667
College van Burgemeester en Wethouders2.7092.7082.7103.439
Innen lokale belastingen en heffingen2.8692.8182.8182.818
Heffing vennootschapsbelasting40404040
Onvoorzien101101101101
Algemene uitkering0000
Lokale heffingen479479479479
Dividend30303030
Saldo financieringsfunctie-2.299-4.748-5.522-5.994
Overige algemene dekkingsmiddelen9999
Overhead57.53358.26758.51357.795
Beheersing interne processen296296296296
Baten-516.516-493.001-489.363-483.914
Onderwijs, jeugd en zorg-9.228-9.986-10.492-11.249
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs-6.590-7.348-7.854-8.611
Gezond en veilig opgroeien-7-7-7-7
Passende ondersteuning waar nodig voor ouders en jeugdigen-263-263-263-263
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht-733-733-733-733
Specialistische ondersteuning wanneer nodig-1.620-1.620-1.620-1.620
Iedereen heeft een thuis en voelt zich daar veilig-15-15-15-15
Werk, inkomen en economie-57.674-60.394-62.094-62.094
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid-100-99-99-99
Een meer divers en verspreid toeristisch aanbod in Zaanstad-3-3-3-3
Transitie naar een circulaire economie-17-17-17-17
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen-3-3-3-3
Betere aansluiting van het onderwijs op de (huidige en toekomstige) vraag van de regionale arbeidsmarkt-4-4-4-4
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam-686-686-686-686
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft-56.863-59.583-61.283-61.283
Maatschappelijke ontwikkeling660560762723
Waarderen van diversiteit en zorgen dat niemand zich buitengesloten voelt-36-36-36-36
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken-365-365-46-46
Stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl-7-7-7-7
Ondersteunen van buurtcentra als plekken voor ontmoeting en activiteit-28-28-28-28
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief-50-50-50-50
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers-24-24-24-24
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus1.3091.3091.3091.309
Investeren in voldoende multifunctionele en duurzame schoolgebouwen op de juiste plek in de stad-140-240-355-394
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling-52.965-23.333-19.645-11.994
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan-143-143-143-143
Schoon en gezond leefklimaat-64-64-64-64
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling-49.849-20.218-16.530-8.879
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad-1.522-1.522-1.522-1.522
Behouden en versterken van de cultureel-historische en landschappelijke waarden als drager en aanjager van ontwikkeling-35-35-35-34
Stimuleren nieuwbouw met meer diversiteit en voldoende passende huisvesting voor specifieke doelgroepen-87-87-87-87
Versterken van de kwaliteit en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad-1.265-1.264-1.264-1.264
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid-62.418-61.314-61.420-61.716
Het versterken van de inrichting van de openbare ruimte en het landschap-12-12-12-12
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid-3.337-3.337-3.337-3.337
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden-5.827-5.769-5.769-5.769
Functionerende regen- en afwatersystemen-22.481-22.481-22.481-22.481
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille-10.130-10.128-10.107-10.171
Duurzame inzameling van huishoudelijk afval-20.631-19.587-19.714-19.946
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening-8.871-8.593-8.850-8.661
Doorontwikkelen en digitaliseren van processen-7.336-7.058-7.315-7.125
Ontsluiten van informatie en Zaanse historie-35-35-35-35
Zorgen voor een schone, hele en veilige woon- en leefomgeving (Handhavingsprogramma)-1.501-1.501-1.501-1.501
Aanpak criminaliteit en overlast (integraal Veiligheidsplan)0000
Ramp en crisisbestrijding VRZw0000
Bestuur en financiën-326.020-329.941-327.624-328.923
College van Burgemeester en Wethouders0000
Innen lokale belastingen en heffingen-1-1-1-1
Onvoorzien-51-51-51-51
Algemene uitkering-272.747-276.192-273.906-275.205
Lokale heffingen-40.222-40.727-40.727-40.727
Dividend-2.545-2.545-2.545-2.545
Saldo financieringsfunctie-3.999-3.970-3.940-3.940
Overige algemene dekkingsmiddelen-906-906-906-906
Overhead-5.548-5.548-5.548-5.548
Onderwijs, jeugd en zorg0000
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs0000
Versterken van de eigen kracht van inwoners en buurtkracht0000
Specialistische ondersteuning wanneer nodig0000
Werk, inkomen en economie01.88500
Meer inwoners hebben handelingsperspectief en zijn financieel zelfredzaam0000
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft01.88500
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling4.2152.692856208
Schoon en gezond leefklimaat2.4772.43300
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling1.737259856208
Bestuur en financiën27.62017.36321.72114.842
College van Burgemeester en Wethouders235235235200
Investerings- en transformatiefonds24.37216.23420.56814.642
Overige algemene dekkingsmiddelen3.0138959180
Overhead0000
Onderwijs, jeugd en zorg-68-68-68-68
Kansen voor ieder kind door goed onderwijs-68-68-68-68
Specialistische ondersteuning wanneer nodig0000
Werk, inkomen en economie-2.796-975-900-750
Meer ruimte voor ondernemerschap en werkgelegenheid0000
Kennis en inzicht voor economische ontwikkeling en innovatie0000
Transitie naar een CO2-neutrale samenleving-1.075-95000
Zowel werkenden als werkzoekenden hebben meer kansen zich duurzaam te ontwikkelen-370-2500
Inkomensverstrekking voor wie dat nodig heeft-1.3510-900-750
Maatschappelijke ontwikkeling-779-364-345-345
Werken aan open, diverse en kansrijke wijken-195000
Stimuleren en waarderen van maatschappelijk initiatief-199000
Bijdragen aan een gevarieerd cultuuraanbod voor bewoners en bezoekers0000
Faciliteren van sportvoorzieningen en activiteiten op alle niveaus-385-364-345-345
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling-4.138-4.127-5.235-3.739
Creëren van randvoorwaarden voor aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus waarin de kwaliteit van het gebied en de participatie van gebruikers centraal staan-500-400-3000
Schoon en gezond leefklimaat-2.348-3.345-4.353-3.355
Stimuleren en faciliteren van gebiedsontwikeling-1.290-381-582-384
Strategieontwikkeling Maak.Zaanstad0000
Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid-430-350-440
Het verbeteren van de bereikbaarheid, parkeren en verkeersveiligheid0000
Beheer en onderhoud openbare ruimte en recreatiegebieden-350-350-440
Beheren en onderhouden van gemeentelijke grond- en vastgoedportefeuille-80000
Bestuur en financiën-22.403-7.486-4.690-1.946
College van Burgemeester en Wethouders000-905
Investerings- en transformatiefonds-17.038-6.014-3.773-1.041
Onvoorzien0000
Overige algemene dekkingsmiddelen-4.724-895-9170
Overhead-640-57700

Verplichte tabel op grond van artikel 8 lid 1 BBV

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

-323.911

-328.571

-327.027

-328.799

Overhead

51.344

52.652

52.965

52.247

Vennootschapsbelasting

40

40

40

40

Onvoorzien

50

50

50

50

Algemene dekkingsmiddelen (op grond van artikel 8 lid 5 BBV)

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

Lokale heffingen

-39.743

-40.248

-40.248

-40.248

Algemene uitkeringen

-272.747

-276.192

-273.906

-275.205

Dividend

-2.515

-2.515

-2.515

-2.515

Saldo van de financieringsfunctie

-6.298

-8.719

-9.462

-9.934

Overige algemene dekkingsmiddelen

-2.608

-897

-897

-897

Totaal

-323.911

-328.571

-327.027

-328.799

Met het vaststellen van de kadernota 2019 is de programma-indeling voor deze raadsperiode ten opzichte van de voorgaande enigszins gewijzigd om daarmee een verbetering in de samenhang en de betere aansluiting op het coalitieakkoord te maken.
In samenhang met het coalitieakkoord zijn nieuwe doelstellingen in deze begroting opgenomen.
Het BBV verplicht ons echter om ook het gerealiseerde bedrag uit het voorvorig begrotingsjaar (= jaarrekening 2017) en het geraamde bedrag uit het vorig begrotingsjaar op te nemen (= begroting 2018). Om aan deze verplichting te voldoen zijn onderstaande tabellen met die informatie hieronder opgenomen.

De baten en lasten voor 2017-2018

Bedragen x € 1.000
OmschrijvingRealisatie 2017Begroting 2018
Lasten449.394495.660
Jeugd en zorg123.347126.962
Veilige basis voor ieder kind5.4065.721
Gezond leven2.5372.592
Kracht van de wijkbewoners29.58330.295
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont35.02436.808
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont39.16339.411
Uitvoeren armoedebeleid11.63412.135
Werk, inkomen en economie83.60986.717
Vestigingsklimaat bedrijven1.8402.035
Rechtmatige inkomensverstrekking65.99166.385
Intensiveren en versterken relatie werkgevers4.6828.289
Organiseren van beschut werk10.3719.207
Toerisme bevorderen297308
Iets terug doen voor uitkering324378
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs104116
Maatschappelijke voorzieningen47.13048.053
Goede aansluiting9.88610.247
Onderwijsklimaat15.79913.917
Maatschappelijke initiatieven1.5972.024
Verzelfstandiging buurthuizen855832
Actieve (sport)verenigingen1.0881.278
Sportvoorzieningen6.0816.380
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad10.06611.066
Multicultureel samenleven1.7572.308
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling39.26164.244
Samenwerking op het gebied van erfgoed859938
Gedifferentieerde aanpak (RO)3.6612.788
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied513703
Woningvoorraad812975
Parkeermogelijkheden1.1451.039
Bevorderen doorstroming1.8081.435
Beheer grond- en vastgoedportefeuille12.36013.860
Samenwerken in gebiedsontwikkeling12.38931.716
Gebiedsontwikkeling beleid3.9964.680
MAAK.Zaanstad1.4261.987
Funderingsrisico's en herstel2924.124
Milieu en duurzaamheid22.91926.178
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang134138
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan16.50616.548
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda1.2613.337
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie4.9626.074
Grondstoffenrotonde5882
Beheer buitenruimte46.11849.300
Recreatieve mogelijkheden470484
Funderingsrisico's en herstel1.1800
Beheer en onderhoud openbare ruimte21.35321.509
Markten175213
Onderhoud riolering7.9938.268
Begraven en begraafplaatsen7861.029
Vervanging in de openbare ruimte2.2874.749
Vervanging riolering11.29612.483
Kermissen10742
Natuur- en milieueducatie469522
Veiligheid en handhaving20.15121.217
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan6141.364
Ramp- en crisisbestrijding12.76912.853
Openbare orde688703
Uitvoeren handhavingsprogramma4.1074.549
Toezicht op vaarwegen811774
Bediening bruggen en sluizen1.162973
Burger en bestuur65.22070.644
Digitaal behandelen van vergunningen4.4405.380
Digitaal behandelen van aanvragen3.7923.834
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening9761.051
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie932899
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead43.04146.040
Samen Zaans Evenwicht realiseren1.1571.557
Transparante besluitvorming en informatie1.4081.441
Verminderen regeldruk1.6531.780
B&W2.2232.934
Gemeenteraad1.4571.540
Griffie704618
Organisatie financiële processen3.4383.571
Financiën1.6382.345
Gemeentefonds00
Lokale heffingen5749
Algemene dekkingsmiddelen109
Onvoorzien1831
Saldo kostenplaatsen058
Saldo financieringsfunctie-1.746-949
Innen lokale belastingen en heffingen2.7692.870
Organisatie financiële processen366308
Baten-452.955-476.995
Jeugd en zorg-3.839-3.694
Veilige basis voor ieder kind-49-62
Gezond leven-37-62
Kracht van de wijkbewoners-227-164
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont-205-156
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont-2.633-2.583
Uitvoeren armoedebeleid-689-668
Werk, inkomen en economie-57.479-60.471
Vestigingsklimaat bedrijven-101-98
Rechtmatige inkomensverstrekking-56.696-57.659
Intensiveren en versterken relatie werkgevers-684-2.705
Organiseren van beschut werk12-1
Toerisme bevorderen-10-8
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs00
Maatschappelijke voorzieningen-5.856-4.888
Goede aansluiting-5.760-5.566
Onderwijsklimaat-622-246
Maatschappelijke initiatieven-9-7
Verzelfstandiging buurthuizen0-26
Actieve (sport)verenigingen-3-7
Sportvoorzieningen1.3721.427
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad-21-38
Multicultureel samenleven-814-423
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling-34.764-43.216
Samenwerking op het gebied van erfgoed-48-75
Gedifferentieerde aanpak (RO)-1.748-355
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied-131-58
Woningvoorraad-112-100
Parkeermogelijkheden-3.539-3.102
Bevorderen doorstroming-342-97
Beheer grond- en vastgoedportefeuille-13.488-12.388
Samenwerken in gebiedsontwikkeling-14.595-24.319
Gebiedsontwikkeling beleid-609-1.451
MAAK.Zaanstad-1220
Funderingsrisico's en herstel-31-1.270
Milieu en duurzaamheid-19.763-19.916
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan-19.143-19.616
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda-610
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie-554-292
Grondstoffenrotonde-5-9
Beheer buitenruimte-24.934-27.950
Recreatieve mogelijkheden-9-13
Beheer en onderhoud openbare ruimte-2.010-777
Markten-253-267
Onderhoud riolering-21.358-22.006
Begraven en begraafplaatsen-1.148-1.400
Vervanging in de openbare ruimte0-1.755
Vervanging riolering0-1.624
Kermissen-155-108
Veiligheid en handhaving-1.470-2.161
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan-17-150
Ramp- en crisisbestrijding0-510
Openbare orde-90
Uitvoeren handhavingsprogramma-331-671
Toezicht op vaarwegen-1.112-829
Bediening bruggen en sluizen-10
Burger en bestuur-10.828-13.448
Digitaal behandelen van vergunningen-4.333-4.807
Digitaal behandelen van aanvragen-3.294-3.016
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie-68-35
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead-1.988-5.200
Samen Zaans Evenwicht realiseren-80-121
Transparante besluitvorming en informatie-88-192
Verminderen regeldruk-96-77
B&W-8310
Gemeenteraad-90
Griffie00
Organisatie financiële processen-420
Financiën-294.022-301.250
Gemeentefonds-246.809-256.381
Lokale heffingen-2.088-2.045
Algemene dekkingsmiddelen-930-906
Onvoorzien-1.649-51
Saldo financieringsfunctie-7.969-6.618
Dividend00
Innen lokale belastingen en heffingen-34.578-35.249
Jeugd en zorg08.309
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont08.309
Werk, inkomen en economie4.5190
Rechtmatige inkomensverstrekking4.5190
Maatschappelijke voorzieningen4.9999.512
Goede aansluiting0177
Onderwijsklimaat5347.545
Sportvoorzieningen3.0431.790
Multicultureel samenleven1.4220
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling13.217860
Gedifferentieerde aanpak (RO)1.7000
Bevorderen doorstroming8450
Beheer grond- en vastgoedportefeuille1.8100
Samenwerken in gebiedsontwikkeling9.384410
MAAK.Zaanstad3150
Milieu en duurzaamheid3.1802.740
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie3.1802.740
Beheer buitenruimte00
Beheer en onderhoud openbare ruimte00
Burger en bestuur3.121175
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead2.1180
Samen Zaans Evenwicht realiseren8280
B&W175175
Financiën15.70716.000
Algemene dekkingsmiddelen13.24312.477
Investeringsfonds2.4653.523
Onvoorzien00
Jeugd en zorg-4.105-8.309
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont-4.105-8.309
Werk, inkomen en economie-3.670-4.150
Rechtmatige inkomensverstrekking-2.789-3.167
Intensiveren en versterken relatie werkgevers-846-627
Organiseren van beschut werk-35-315
Toerisme bevorderen0-40
Maatschappelijke voorzieningen-4.487-12.372
Goede aansluiting0-65
Onderwijsklimaat-140-7.545
Maatschappelijke initiatieven-195-396
Actieve (sport)verenigingen-22-215
Sportvoorzieningen-3.450-2.337
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad00
Multicultureel samenleven-679-1.815
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling-8.913-16.308
Gedifferentieerde aanpak (RO)0-500
Bevorderen doorstroming-473-869
Beheer grond- en vastgoedportefeuille-10-10
Samenwerken in gebiedsontwikkeling-8.410-13.247
Gebiedsontwikkeling beleid-20-233
MAAK.Zaanstad0-98
Funderingsrisico's en herstel0-1.350
Milieu en duurzaamheid-2.684-4.959
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda-1.172-3.535
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie-1.512-1.424
Beheer buitenruimte-786-350
Funderingsrisico's en herstel-4110
Beheer en onderhoud openbare ruimte-375-350
Burger en bestuur-1.022-1.336
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead-1.022-624
Samen Zaans Evenwicht realiseren0-12
B&W0-700
Financiën-16.935-7.489
Algemene dekkingsmiddelen-10.717-5.912
Investeringsfonds0-158
Onvoorzien-6.219-1.419
ga terug