Begroting 2019 - 2022

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Inleiding

Deze paragraaf gaat over het onderhoud van de kapitaalgoederen in gemeentelijk bezit.
Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding van deze voorzieningen. Wij geven als gemeente het goede voorbeeld en investeren de komende jaren € 10 miljoen voor de verduurzaming van ons eigen (maatschappelijk) vastgoed, onze onderwijsgebouwen en ons wagenpark.
Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:

  • Openbare ruimte
  • Riolen
  • Onderwijshuisvesting
  • Sport
  • Gemeentelijk vastgoed

In de financiële begroting, paragraaf investeringen, zijn de investeringsuitgaven per beleidsterrein voor de komende vier jaren opgenomen.  

ga terug