Begroting 2019 - 2022

Samenstelling van het bestuur

Samenstelling van het bestuur

Jan Hamming, burgemeester
Bestuurlijke organisatie
Openbare orde en veiligheid
Handhaving
Programmatische aanpak Poelenburg
Strategische ontwikkeling / beleidscoördinatie
Onderzoek en statistiek
Externe betrekkingen en internationaal beleid
Communicatie
Antidiscriminatiezaken

Hans Krieger (VVD), locoburgemeester
Financiën
Ruimtelijke ontwikkeling
Milieu
Havens & vaarwegen
Wijkwethouder Zaandam Centrum, Oud Zaandijk en Oud Koog aan de Zaan

Natasja Groothuismink (ROSA), wethouder
Werk & inkomen
Zorg
Grondzaken

Grondbeleid en gronduitgifte / verkoop
Monumenten en erfgoed
Dierenwelzijn
Wijkwethouder Wormerveer, Westknollendam, Zaandam Noord en Kogerveld

Sanna Munnikendam (D66), wethouder
Duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie
Cultuur
Toerisme, evenementen en streekmarketing
Natuur en landschap
Wijkwethouder Peldersveld - Hoornseveld en Poelenburg

Songül Mutluer (PvdA), wethouder
Wonen en bouwen
Jeugd(zorg)
Ouderenbeleid
Minimabeleid
Wijkwethouder Oude Haven, Zaandam West en Rosmolenwijk

Rita Noordzij (CU), wethouder
Dienstverlening
Actief burgerschap & buurthuizen
Integratie en LHBTI-emancipatie
Burger- en raadsparticipatie
Wijkwethouder Krommenie en Westzaan

Gerard Ram (VVD), wethouder
Economische zaken, markten en kermissen
Gebiedsontwikkeling MAAK.Zaanstad
Onderwijs
P&O, juridische kwaliteit, inkoop
ICT & informatievoorziening
Wijkwethouder Rooswijk, Westerkoog en Nieuw West

Gerard Slegers (CDA), wethouder
Bereikbaarheid, mobiliteit en parkeren
Openbare ruimte
Sport
Wijkwethouder Zaandam Zuid en Assendelft

Cis Apeldoorn, gemeentesecretaris

ga terug