Begroting 2019 - 2022

Programma's

Bestuur en financiën

Portefeuillehouder:   

Programmadoelstelling en de rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel duurzame gemeente met een goed functionerend bestuur. Een goed openbaar bestuur is essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Het bestuur weet wat er leeft in Zaanstad, is bereikbaar voor inwoners en ondernemers en trekt samen met hen op. Het bestuur neemt heldere besluiten en is daar open en transparant over. De gemeenteraad stelt de kaders voor het beleid, dat het gemeentebestuur uitvoert. Het programma Financiën is ondersteunend aan de andere begrotingsprogramma's, zodat de doelstellingen uit die programma’s kunnen worden behaald.

Doelstellingen en prestaties

Lasten & baten

Lasten

€ 91.615

16,7 %

Baten

€ 348.423

63,7 %